podkarpackie-header

UE

3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe - Nabór nr RPPK.03.01.00-IZ.00-18-001/16

Informacja z 18 sierpnia 2017

Wynik oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe (nabór nr RPPK.03.01.00-IZ.00-18-001/16) (pdf, 316.38 KB)

 

Informacja z 1 sierpnia 2017

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 informuje, że ocena merytoryczna „projektów parasolowych” w ramach działania 3.1 Rozwój OZE (konkurs numer - RPPK.03.01.00-IZ.00-18-001/16), została wydłużona do 31 sierpnia br.

Wydłużenie nastąpiło w związku z koniecznością dokonania zmiany w składzie Komisji Oceny Projektów.

 

Informacja z 31 maja 2017

Lista wniosków o dofinansowanie projektów, które uzyskały pozytywną ocenę formalną w ramach naboru RPPK.03.01.00-IZ.00-18-001/16 

Informacja z 12 kwietnia 2017

Lista wniosków o dofinansowanie projektów zakwalifikowanych do oceny formalnej w ramach konkursu nr RPPK.03.01.00-IZ.00-18-001/16 Oś priorytetowa III Czysta energia działania 3.1 Rozwój OZE „projekty parasolowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (PDF, 307.67 KB)

Informacja z 3 marca 2017

Informacja na temat wniosków złożonych w ramach naboru 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe

W ramach konkursu do działania 3.1 Rozwój OZE - projekty parasolowe złożono 69 wniosków na łączną kwotę dofinansowania około 565,4 mln zł, wartość wydatków całkowitych wynosi 773,4 mln zł.
Zgodnie z ogłoszeniem o konkursie na dofinansowanie projektów udostępniona została kwota 120 mln zł.

Lista złożonych wniosków (PDF, 192.01 KB)