przestrzen_lew_2px
przestrzn_lew_1px
przestrzen_lew_2px
przestrzn_lew_1px
przestrzn_lew_1px
przestrzen_lew_2px
przestrzen_lew_2px
Jesteś tutaj: Strona główna
Wytyczne Instytucji Zarządzającej RPO WP w zakresie informacji i promocji
2013-01-04 07:59:10
Harmonogram naborów wniosków
2015-01-23 11:42:48
Opracował: Kasper Bosek, k.bosek@podkarpackie.pl
Promocja projektów w ramach RPO WP
2011-03-16 08:15:27

   W związku z działaniami promocyjnymi realizowanymi przez oddział szkoleń i działań informacyjno-promocyjnych RPO, zachęcamy  Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 do promowania swoich projektów.


przestrzen_srodek

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013