W dniu 24 października 2022 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Uchwałą Nr 433/8772/22 przyjął projekt programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027- wersja 4.0.

Przyjęty projekt Programu wraz z wymaganymi załącznikami został w dniu 24 października 2022r. przekazany przez system SFC2021 do zatwierdzenia przez Komisję Europejską.

Niniejszy dokument uwzględnia wyniki negocjacji z KE, przedmiotem których były przesłane przez KE 15 czerwca 2022 r. uwagi do projektu programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 (FEP 2021-2027) – w wersji 3.0 przyjętej Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 366/7350/22 z dnia 15 marca 2022 r.

Projekt FEP 2021-2027 uprzednio został również uzgodniony i zaopiniowany przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej – w zakresie zgodności z Umową Partnerstwa 2021-2027 oraz Kontraktem Programowym dla Województwa Podkarpackiego.

Aktualnie oczekujemy na decyzję Komisji w sprawie zatwierdzenia Programu.

Dzięki FEP 2021-2027 na Podkarpacie trafi aż 2 265 865 802 euro, w tym 1 634 519 557 euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz 631 346 245 euro Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+).

Program obejmuje następujące priorytety:

 1. Konkurencyjna i cyfrowa gospodarka (EFRR)
 2. Energia i środowisko (EFRR)
 3. Mobilność miejska (EFRR)
 4. Mobilność i łączność (EFRR)
 5. Przyjazna przestrzeń społeczna (EFRR)
 6. Rozwój zrównoważony terytorialnie (EFRR)
 7. Kapitał ludzki gotowy do zmian (EFS+)
 8. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (EFS+)
 9. Pomoc techniczna (EFRR)
 10. Pomoc techniczna (EFS+).

Do pobrania:

Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 wersja 4.0 z 24.10.2022r. (pdf, 3.82 MB)

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 do FEP 2021-2027 Obszary strategicznej interwencji (pdf, 2.4 MB)
 2. Załącznik nr 2 Słownik Definicji - FEP 2021-2027 (pdf, 171.34 KB)
 3. Załącznik nr 3 Wykaz Skrótów - FEP 2021-2027 (pdf, 155.5 KB)

 

Wersje archiwalne:

Wersja v.3.0 z 15 marca 2022 r.

Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 wersja 3.0z 15.03.2022 r. (pdf, 4.47 MB)

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 do FEP 2021-2027 Obszary strategicznej interwencji (pdf, 2.67 MB)
 2. Załącznik nr 2 do FEP 2021-2027 Słownik definicji (pdf, 639.19 KB)
 3. Załącznik nr 3 do FEP 201-2027 Aneks 1 Metodyka koszty pośrednie (pdf, 533.28 KB)
 4. Załącznik nr 4 do FEP 201-2027 Aneks 1 Metodyka wyliczenia stawki jednostkowej - pup (pdf, 559.94 KB)
 5. Załącznik nr 5 do FEP 201-2027 Aneks 1 Metodyka wyliczenia stawki jednostkowej - staże uczniowskie (pdf, 531.81 KB)
 6. Załącznik nr 6 do FEP 201-2027 Aneks 1 Metodyka wyliczenia stawki jednostkowej - PES (pdf, 559.78 KB)
 7. Załącznik nr 7 do FEP 201-2027 Wykaz skrótów (pdf, 414.06 KB)

Wersja v.2 z 1 marca 2022 r.

Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 wersja 2.0 z 01.03.2022 r. (pdf, 3.86 MB)

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 do FEP 2021-2027 Obszary strategicznej interwencji (pdf, 2.67 MB)
 2. Załącznik nr 2 do FEP 2021-2027 Słownik definicji (pdf, 638.78 KB)
 3. Załącznik nr 3 do FEP 201-2027 Aneks 1 Metodyka wyliczenia stawki jednostkowej -pup (pdf, 553.04 KB)
 4. Załącznik nr 4 do FEP 201-2027 Aneks 1 Metodyka wyliczenia stawki jednostkowej -staże uczniowskie (pdf, 524.74 KB)
 5. Załącznik nr 5 do FEP 201-2027 Aneks 1 Metodyka wyliczenia stawki jednostkowej -PES (pdf, 553.65 KB)
 6. Załącznik nr 6 do FEP 201-2027 Aneks 1 Metodyka koszty pośrednie (pdf, 524.9 KB)
 7. Załącznik nr 7 do FEP 201-2027 Wykaz skrótów (pdf, 405.74 KB)

Wersja v.1 z 30 grudnia 2021 r.

Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 wersja 1.0 z 30.12.2021 r. (pdf, 3.89 MB)

Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 wersja 1.0 z 30.12.2021 r.(docx, 1.87 MB)