Załączniki, będące na Wykazie dokumentów niezbędnych do przygotowania umowy o dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej RPO WP na lata 2014-2020 Działanie 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R jednostek naukowych.

Oświadczenie dotyczące możliwości ubiegania się o dofinansowanie (DOC 80 KB)

Oświadczenie o otrzymaniu bądź nieotrzymaniu pomocy publicznej (DOC 96 KB)

Harmonogram płatności (XLSX 56 KB)

Wzór wykazu osób upoważnionych do dostępu w ramach SL2014  (DOCX 56 KB)

Wnioski o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014 (DOCX 60 KB)

Pełnomocnictwo (DOC 88 KB)