Informacja z 31 maja 2017 r.

Lista projektów wybranych do dofinansowania przez Zarząd Województwa Podkarpackiego po zakończonej procedurze odwoławczej (PDF, 268.15 KB)

Informacja dotycząca składu Komisji Oceny Projektów do oceny wniosków po zakończonej procedurze odwoławczej  (PDF, 213.11 KB)

Informacja z 24 maja 2017 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 informuje o wynikach oceny merytorycznej w ramach działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Lista wniosków (PDF, 167.56 KB)

Informacja z 14 kwietnia 2017 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 informuje, że zakończyła ponowną ocenę formalną wniosków i przekazuje informację o projektach zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPPK.02.01.00-IZ-00-18-002/16, działanie 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług.

Lista wniosków o dofinansowanie projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w wyniku ponownej oceny formalnej w ramach naboru nr RPPK.02.01.00-IZ.00-18-002/16w ramach naboru nr RPPK.02.01.00-IZ.00-18-002/16 (PDF, 285 kB)

Informacja z 5 stycznia 2017 r.

Lista projektów wybranych do dofinansowania przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w konkursie nr RPPK.02.01.00-IZ.00-18-002/16 w ramach osi priorytetowej II. Cyfrowe Podkarpackie, działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. (pdf, 309.39 KB)

Informacja dotycząca składu Komisji Oceny Projektów do oceny wniosków złożonych w konkursie nr RPPK.02.01.00-IZ.00-18-002/16 w ramach osi priorytetowej II. Cyfrowe Podkarpackie, działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020  (PDF, 218.61 KB)

Informacja z 28 grudnia 2016 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 informuje o wynikach oceny merytorycznej w ramach działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług, konkurs nr RPPK.02.01.00-IZ.00-18-002/16.

 Lista wniosków o dofinansowanie projektów ocenionych pozytywnie na etapie oceny merytorycznej Oś priorytetowa II Cyfrowe Podkarpackie działanie 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług (nabór nr RPPK.02.01.00-IZ.00-18-002/16) (179.68 KB)

Informacja z 9 listopada 2016r.

Informacja dotycząca zakończenia oceny formalnej wniosków o dofinansowanie złożonych w okresie od 30.06.2016 r. do 28.07.2016 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa II Cyfrowe Podkarpackie Działanie 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług Numer naboru: RPPK.02.01.00-IZ.00-18-002/16 Lista wniosków, które uzyskały pozytywną ocenę formalną:

Lista wniosków o dofinansowanie projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPPK.02.01.00-IZ.00-18-002/16 Oś priorytetowa II Cyfrowe Podkarpackie Działanie 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług (PDF, 321.07 KB)

Informacja z 9 września 2016r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 informuje, że zakończyła weryfikację techniczną wniosków i przekazuje informację o projektach zakwalifikowanych do oceny formalnej w ramach konkursu nr RPPK.02.01.00-IZ-00-18-002/16, działanie 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług.

Lista wniosków o dofinansowanie projektów zakwalifikowanych do oceny formalnej w ramach konkursu nr RPPK.02.01.00-IZ-00-18-002/16, Działanie 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług (PDF, 417 KB)