Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje o wynikach naboru projektu pozakonkursowego ROPS, który został wybrany do dofinansowania w ramach Działania 8.6 Koordynacja sektora ekonomii społecznej w regionie – projekt pozakonkursowy ROPS.

Informacja o projektach pozakonkursowych ROPS, które zostały wybrane do dofinansowania (PDF, 301 KB)