Informacja z 21 września 2022 r.

Uaktualniona informacja o podpisanych umowach w ramach konkursu nr RPPK.08.01.00-IP.01-18-058/21, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (docx, 71.66 KB)

Informacja z 1 września 2022 r.

Informacja dot. decyzji Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w sprawie zwiększenia alokacji w ramach konkursu nr RPPK.08.01.00-IP.01-18-058/21

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie podjął decyzję o ponownym zwiększeniu alokacji w ramach ogłoszonego w dniu 28 czerwca 2021 r. konkursu nr RPPK.08.01.00-IP.01-18-058/21 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna, Działania 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.08.01.00-IP.01-18-058/21, Działanie 8.1 (docx, 72.37 KB)

Informacja z 1 lipca 2022 r.

Uaktualniona informacja o podpisanych umowach w ramach konkursu nr RPPK.08.01.00-IP.01-18-058/21, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (docx, 71.67 KB)

Informacja z 24 czerwca 2022 r.

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.08.01.00-IP.01-18-058/21, Działanie 8.1 (docx, 72.44 KB)

Informacja z 16 maja 2022 r.

Informacja o podpisanych umowach w ramach konkursu nr RPPK.08.01.00-IP.01-18-058/21, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (docx, 71.59 KB)

Informacja z 14 marca 2022 r.

Uaktualniona lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.08.01.00-IP.01-18-058/21, Działanie 8.1 (docx, 71.02 KB)

Informacja z 31 stycznia 2022 r.

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.08.01.00-IP.01-18-058/21, Działanie 8.1 (docx, 71.64 KB)

Uaktualniona lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPPK.08.01.00-IP.01-18-058/21 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Działanie 8.1 (docx, 72.04 KB)

Informacja z 22 grudnia 2021 r.

Informacja dot. decyzji Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w sprawie zwiększenia alokacji w ramach konkursu nr RPPK.08.01.00-IP.01-18-058/21

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie podjął decyzję o zwiększeniu alokacji w ramach ogłoszonego w dniu 28 czerwca 2021 r. konkursu nr RPPK.08.01.00-IP.01-18-058/21 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna, Działania 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Uaktualniona lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPPK.08.01.00-IP.01-18-058/21 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Działanie 8.1 (docx, 70.45)

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.08.01.00-IP.01-18-058/21, Działanie 8.1 (docx, 69.52 KB)

Informacja dotycząca składu Komisji Oceny Projektów (docx, 67.79 KB)

Informacja z 24 listopada 2021 r.

Informacja dotycząca wydłużenia terminu zakończenia procesu negocjacji wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPPK.08.01.00-IP.01-18-058/21

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż przedłużono etap negocjacji wniosków o dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego w dniu 28 czerwca 2021 r. konkursu nr RPPK.08.01.00-IP.01-18-058/21 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna, Działania 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym do 22 grudnia 2021 roku ze względu na trwającą procedurę odwoławczą.

 

Informacja z 19 października 2021 r.

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPPK.08.01.00-IP.01-18-058/21 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (docx, 76.1 KB)

 

Informacja z 14 września 2021 r.

Uaktualniona lista projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia warunków formalnych w ramach konkursu nr RPPK.08.01.00-IP.01-18-058/21, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (docx, 68.8 KB)

 

Informacja z 30 sierpnia 2021 r.

Lista projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia warunków formalnych w ramach konkursu nr RPPK.08.01.00-IP.01-18-058/21 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym  (docx, 68.05 KB)