Informacja z 16 listopada 2021 r.

Zaktualizowana w wyniku omyłki pisarskiej lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania po protestach w ramach konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-033/20 (docx, 72.64 KB)

 

Informacja z 27 października 2021 r.

Zaktualizowana lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania po protestach w ramach konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-033/20 (docx, 72.63 KB)

 

Informacja z 26 maja 2021 r.

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK. 09.04.00-IP.01-18-033/20, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego (docx, 72.42 KB)

Informacja dotycząca składu Komisji Oceny Projektów (docx, 59.59 KB)

 

Informacja z 30 marca 2021 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, iż w związku z rozstrzygnięciem Komisji ds. protestu oraz uwolnieniem dodatkowych  środków w ramach alokacji z dniem 30 marca 2021 r. następuje wznowienie pracy Komisji Oceny Projektów dla konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-033/20 RPO WP na lata 2014-2020.

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji po protestach w ramach konkursu RPPK. 09.04.00-IP.01-18-033/20 (docx, 73.3 KB)

 

Informacja z 15 marca 2021 r.

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów skierowanych do dofinansowania nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-033/20 (doc, 120 KB)

 

Informacja z 9 marca 2021 r.

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż przedłużono procedurę negocjacji w ramach konkursu numer RPPK.09.04.00-IP.01-18-033/20 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – do dnia 16 marca 2021 roku.

 

Informacja z 26 stycznia 2021 r.

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-033/20, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego (docx, 102.5 KB)

 

Informacja z 19 stycznia 2021 r.

Informacja dotycząca wydłużenia terminu zakończenia procedury oceny wszystkich wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-033/20

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż przedłużono procedurę oceny wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu numer RPPK.09.04.00-IP.01-18-033/20 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – do dnia 26 stycznia 2021 roku.

 

Informacja z 21 grudnia 2020 r.

Zaktualizowana lista projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia warunków formalnych w ramach konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-033/20, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego (docx,  114.84 KB)

 

Informacja z dnia 7 grudnia 2020 r.

Informacja w sprawie Listy projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia warunków formalnych w ramach konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-033/20

Lista projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia warunków formalnych w ramach konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-033/20, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego (docx,  55.86 KB)