Informacja z 10 czerwca 2019 r.

Informacja w sprawie Listy projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-025/19 (pdf,426 KB)

Informacja dotycząca składu Komisji Oceny Projektów (pdf, 378,7 KB)

 

Informacja z 6 maja 2019 r.

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-025/19 (pdf, 503.44 KB)

 

Informacja z 1 kwietnia 2019 r.

Informacja w sprawie zaktualizowanej listy projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia warunków formalnych w ramach konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-025/19 (pdf, 245.61 KB)

 

Informacja z 26 marca 2019 r.

Informacja dotycząca wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia warunków formalnych w ramach konkursu nr nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-025/19, Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego

Lista projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia wymogów formalnych w ramach konkursu RPPK.09.04.00-IP.01-18-025/19 (pdf, 314.43 KB)