Informacja z 7 czerwca 2019 r.

Informacja dotycząca skłądu Komisji Oceny Projektów (pdf, 297.82 KB)

 

Informacja z 29 listopada 2018 r.

Informacja w sprawie Listy projektów które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu RPPK.09.05.00-IP.01-18-023/18

(pdf, 521.97 KB)

 

Informacja z 30 października 2018 r. 

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPPK.09.05.00-IP.01-18-023/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020Oś priorytetowa IX Działanie 9.5

Pobierz plik (PDF, 447.8 KB)

 

Informacja z 20 września 2018 r. 

Lista projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia warunków formalnych w ramach konkursu nr RPPK.09.05.00-IP.01-18-023/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IX Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych.

Pobierz plik (PDF, 176.08 KB)