Informacja z 8 listopada 2018 r.

Informacja o podpisanych umowach w ramach konkursu nr RPPK.08.04.00-IP.01-18-025/18, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej (pdf, 373.18 KB)

 

Informacja z 26 października 2018 r.

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.08.04.00-IP.01-18-025/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej (PDF, 404.16 KB)

 

Informacja z 26 września 2018 r.

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.08.04.00-IP.01-18-025/18, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej (pdf, 476.67 KB)

 

Informacja z 24 września 2018 r.

Informacja o podpisanych umowach w ramach konkursu nr RPPK.08.04.00-IP.01-18-025/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej (PDF, 293.17 KB)

 

Informacja z 12 września 2018 r.

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPPK.08.04.00-IP.01-18-025/18, Działanie 8.4 poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej (pdf, 472.56 KB)

 

Informacja z 1 sierpnia 2018 r.

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr 08.04.00-IP.01-18-025/18 Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej (pdf, 533.29 KB)

Informacja dotycząca składu Komisji Oceny Projektów (pdf, 284 KB)

 

Informacja z 20 lipca 2018 r.

Z uwagi na przedłużający się proces negocjacji Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie podjął decyzję o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia konkursu nr RPPK.08.04.00-IP.01-18-025/18 do dnia 30.07.2018 r.

 

Informacja z 3 lipca 2018 r.

Z uwagi na przedłużający się proces negocjacji Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie podjął decyzję o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia konkursu nr RPPK.08.04.00-IP.01-18-025/18 do dnia 20.07.2018 r.

 

Informacja z 29 czerwca 2018 r.

Listy projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPPK.08.04.00-IP.01-18-025/18 Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej (pdf, 568.13 KB)

 

Informacja z 14 czerwca 2018 r.

Z uwagi na przedłużający się proces oceny się proces oceny wniosków o dofinansowanie oraz negocjacji Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie podjął decyzję o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia konkursu nr RPPK.08.04.00-IP.01-18-025/18 do dnia 29.06.2018 r.

 

Informacja z 21 maja 2018 r.

Listy wszystkich wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia wymogów formalnych w ramach konkursu nr RPPK.08.04.00-IP.01-18-025/18 Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej - stan na dzień 18.05.2018 r. (pdf, 249.64 KB)

 

Informacja z 30 kwietnia 2018 r.

W związku z omyłką pisarską, zmieniono Listę wszystkich wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia wymogów formalnych w ramach konkursu RPPK.08.04.00-IP.01-18-025/18 nr Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

Lista wszystkich wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia wymogów formalnych w ramach konkursu nr RPPK.08.04.00-IP.01-18-025/18 Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej - stan na dzień 27.04.2018 r. - stan na dzień 27.04.2018 r. (pdf, 249.13 KB)

 

Informacja z  26 kwietnia 2018 r.

Lista wszystkich wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia wymogów formalnych w ramach konkursu nr RPPK.08.04.00-IP.01-18-025/18 Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej (PDF, 179.63 KB)