Informacja z 21 września 2018 r.

Lista projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w ramach osi priorytetowej III. Czysta energia działania, Działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków – budynki ochrony zdrowia.

Lista projektów (PDF, 370.72 KB)

Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr RPPK.03.02.00-IZ.00-18-003/18

pobierz plik (PDF, 141.34 KB)

Informacja z 17 września 2018 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 informuje, że zakończyła ocenę merytoryczną wniosków złożonych w ramach naboru RPPK.03.02.00-IZ.00-18-003/18, działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków – budynki ochrony zdrowia i przekazuje informację na temat projektów ocenionych w ramach ww. konkursu.

Lista wniosków (PDF, 187.62 KB)

Informacja z 17 lipca 2018 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 informuje, że zakończyła ocenę formalną wniosków złożonych w ramach naboru RPPK.03.02.00-IZ.00-18-003/18, działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków – budynki ochrony zdrowia i przekazuje informację na temat projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej.

Lista wniosków (PDF, 263.35 KB)

Informacja z 14 czerwca 2018 r.

Informacja na temat wniosków zakwalifikowanych do oceny formalnej w ramach konkursu 3.2 Modernizacja energetyczna budynków – budynki ochrony zdrowia, konkurs nr   RPPK.03.02.00-IZ-00-18-003/18

Lista wniosków (PDF 147 KB)

Informacja z 13 kwietnia 2018 r.

Informacja na temat wniosków złożonych w ramach konkursu 3.2 Modernizacja energetyczna budynków – budynki ochrony zdrowia.

W ramach konkursu do działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków – budynki ochrony zdrowia złożono 32 wnioski  na łączną kwotę dofinansowania 71,152 mln zł, wartość wydatków całkowitych wynosi 91,142  mln zł.
Zgodnie z ogłoszeniem o konkursie na dofinansowanie projektów udostępniona została kwota 30 mln zł.

Lista złożonych wniosków (pdf, 237.27 KB)