Informacja z dnia 28.03.2018 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 przekazuje informację dotyczącą projektów wybranych do dofinansowania oraz składu Komisji Oceny Projektów w ramach Osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działanie 1.3. „Promowanie przedsiębiorczości”, typ projektu „Strefy aktywności gospodarczej” RPO WP na lata 2014-2020 (nabór nr RPPK.01.03.00-IZ-00-18-006/17)

Lista projektów wybranych do dofinansowania przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w konkursie nr RPPK.01.03.00-IZ-00-18-006/17 w ramach osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działanie 1.3. „Promowanie przedsiębiorczości”, typ projektu „Strefy aktywności gospodarczej”,RPO WP na lata 2014-2020 (PDF 98 KB)

Skład Komisji Oceny Projektów w konkursie nr RPPK.01.03.00-IZ.00-18-006/17 w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działania 1.3. „Promowanie przedsiębiorczości”, typu projektu „Strefy aktywności gospodarczej” RPO WP na lata 2014 – 2020 (PDF 94 KB)

Informacja z dnia 26.03.2018 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 informuje o wyniku oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie złożonego w ramach Osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działanie 1.3. „Promowanie przedsiębiorczości”, typ projektu „Strefy aktywności gospodarczej” RPO WP na lata 2014-2020 (nabór nr RPPK.01.03.00-IZ-00-18-006/17)

Wynik oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie złożonego w ramach osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działanie 1.3. „Promowanie przedsiębiorczości”, typ projektu „Strefy aktywności gospodarczej” RPO WP na lata 2014-2020 (nabór nr RPPK.01.03.00-IZ-00-18-006/17) (PDF 97 KB)

Informacja z dnia 02.03.2018 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 informuje, że zakończyła ocenę formalną wniosku o dofinansowanie i przekazuje informację o projekcie zakwalifikowanym do oceny merytorycznej w ramach naboru RPPK.01.03.00-IZ-00-18-006/17, oś priorytetowa I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działanie 1.3. „Promowanie przedsiębiorczości”, typ projektu „Strefy aktywności gospodarczej”

 

Projekt zakwalifikowany do oceny merytorycznej w ramach naboru RPPK.01.03.00-IZ-00-18-006/17 (PDF 98 KB)