Informacja z 12 lutego 2020 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 informuje, że dokonała wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu ogólnego – nabór nr RPPK.04.03.01-IZ.00-18-003/17, działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałanie 4.3.1 Gospodarka ściekowa z listy rezerwowej i przekazuje informację dotyczącą:
1) projektów, które zostały wybrane z listy rezerwowej do dofinansowania, (PDF, 233.19 KB)
2) zaktualizowanej listy projektów wybranych do dofinansowania, (PDF, 372.16 KB)
3) zaktualizowanej listy projektów umieszczonych na liście rezerwowej. (PDF, 315.66 KB )

Informacja z 2 stycznia 2020 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 informuje, że dokonała wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu ogólnego – nabór nr RPPK.04.03.01-IZ.00-18-003/17, działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałanie 4.3.1 Gospodarka ściekowa z listy rezerwowej i przekazuje informację dotyczącą:

Informacja z 31 grudnia 2019 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 informuje, że dokonała wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu ogólnego – nabór nr RPPK.04.03.01-IZ.00-18-003/17, działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałanie 4.3.1 Gospodarka ściekowa z listy rezerwowej i przekazuje informację dotyczącą:

Informacja z 23 kwietnia 2019 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 informuje, że dokonała wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu ogólnego – nabór nr RPPK.04.03.01-IZ.00-18-003/17, działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałanie 4.3.1 Gospodarka ściekowa z listy rezerwowej i przekazuje informację dotyczącą:
1) projektów, które zostały wybrane z listy rezerwowej do dofinansowania, (PDF, 244.87 KB)
2) zaktualizowanej listy projektów wybranych do dofinansowania, (PDF, 300.24 KB)
3) zaktualizowanej listy projektów umieszczonych na liście rezerwowej. (PDF, 283.13 KB)

Informacja z 18 lipca 2018 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 informuje, że dokonała wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu ogólnego – nabór nr RPPK.04.03.01-IZ.00-18-003/17, działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałanie 4.3.1 Gospodarka ściekowa z listy rezerwowej i przekazuje informację dotyczącą:

  1. projektów, które zostały wybrane z listy rezerwowej do dofinansowania, (PDF, 243.14 KB)
  2. zaktualizowanej listy projektów wybranych do dofinansowania,  (PDF, 259.95 KB)
  3. zaktualizowanej listy projektów umieszczonych na liście rezerwowej. (PDF, 262.02 KB)

 

Informacja nr 2 z 30 kwietnia 2018 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 informuje, że dokonała wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu ogólnego – nabór nr RPPK.04.03.01-IZ.00-18-003/17, działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałanie 4.3.1 Gospodarka ściekowa z listy rezerwowej i przekazuje informację dotyczącą:
1) projektów, które zostały wybrane z listy rezerwowej do dofinansowania, (PDF, 159.13 KB)
2) zaktualizowanej listy projektów wybranych do dofinansowania, (PDF, 253.32 KB)
3) zaktualizowanej listy projektów umieszczonych na liście rezerwowej. (PDF, 270.49 KB)

 

Informacja nr 1 z 30 kwietnia 2018 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 informuje, że dokonała wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu ogólnego – nabór nr RPPK.04.03.01-IZ.00-18-003/17, działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałanie 4.3.1 Gospodarka ściekowa i przekazuje informację dotyczącą:
1) projektów wybranych do dofinansowania, (PDF, 303.14 KB)
2) projektów, które zostały umieszczone na liście rezerwowej projektów, (PDF, 191.8 KB)
3) składu Komisji Oceny Projektów do oceny wniosków złożonych w ww. konkursie, (PDF, 228.57 KB)

Informacja z 26 kwietnia 2018 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 informuje, że zakończyła ocenę merytoryczną wniosków i przekazuje informację o projektach, które zostały ocenione na etapie oceny merytorycznej w ramach konkursu ogólnego – nabór nr RPPK.04.03.01-IZ.00-18-003/17, działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałanie 4.3.1 Gospodarka ściekowa.

pobierz plik (PDF, 271.5 KB)

Informacja z 23 lutego 2018 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 informuje, że zakończyła ocenę formalną wniosków i przekazuje informację o projektach, które uzyskały ocenę pozytywną i zostały zakwalifikowane do oceny merytorycznej w ramach konkursu ogólnego - nr RPPK.04.03.01-IZ-00-18-003/17, działanie 4.3 Gospodarka ściekowa, poddziałanie 4.3.1.Gospodarka wodno-ściekowa.

pobierz plik (PDF, 337.97 KB)

Informacja z 28 grudnia 2017 r.

Lista wniosków o dofinansowanie projektów zakwalifikowanych do oceny formalnej w ramach konkursu ogólnego - nr RPPK.04.03.01-IZ-00-18-003/17 Oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa Poddziałanie 4.3.1 Gospodarka ściekowa

pobierz plik (PDF, 326.11 KB)