Informacja z 25 października 2017 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 informuje, że dokonała wyboru projektu do dofinansowania w procedurze pozakonkursowej w ramach naboru RPPK.03.04.00-IZ.00-18-002/17, działania 3.4 Rozwój OZE - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne i przekazuje informację dotyczącą:

Informacja z 16 października 2017 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 informuje, że zakończyła z wynikiem pozytywnym ocenę merytoryczną projektu pn. „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF” w ramach naboru - nr RPPK.03.04.00-IZ.00-18-002/17, działanie 3.4 Rozwój OZE – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Informacja w załączeniu.

pobierz plik (PDF, 211.12 KB) 

Informacja z  18 sierpnia 2017 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 przekazuje informację o wynikach oceny zgodności ze Strategią ZIT ROF projektu złożonego w ramach naboru nr RPPK.03.04.00-IZ-00-18-002/17, działanie 3.1 Rozwój OZE – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
 
Pobierz plik (PDF, 285.02 KB)

Informacja z 9 sierpnia 2017 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 informuje, że zakończyła ocenę formalną wniosku i przekazuje informację o projekcie, który został oceniony na etapie oceny formalnej w ramach naboru nr RPPK.03.04.00-IZ-00-18-002/17, działanie 3.4 Rozwój OZE – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

pobierz plik (PDF, 224.25 KB)