Informacja z dnia 01.02.2018 r.

 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 przekazuje informację o zmianach na Liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu: Prace B+R, edycja I RPO WP na lata 2014-2020 (nabór nr RPPK.01.02.00-IZ-00-18-004/16) zgodnie z Uchwałą Nr 395/8268/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 stycznia 2018 roku.

Zaktualizowana lista projektów wybranych do dofinansowania przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w konkursie nr RPPK.01.02.00-IZ.00-18-004/16 w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia typu projektu Prace B+R edycja I RPO WP na lata 2014-2020 (PDF 149 KB)

 

Informacja z dnia 10.01.2018 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 przekazuje informację o zmianach na Liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu: Prace B+R, edycja I RPO WP na lata 2014-2020 (nabór nr RPPK.01.02.00-IZ-00-18-004/16) zgodnie z Uchwałą Nr 388/8129/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 9 stycznia 2018 roku.

Zaktualizowana lista projektów wybranych do dofinansowania przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w konkursie nr RPPK.01.02.00-IZ.00-18-004/16 w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia typu projektu Prace B+R edycja I RPO WP na lata 2014-2020 (PDF 136 KB)

 

Informacja z dnia 10.10.2017 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 przekazuje informację dotyczącą projektów wybranych do dofinansowania oraz składu Komisji Oceny Projektów w ramach Osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu: Prace B+R edycja pierwsza RPO WP na lata 2014 – 2020 (nabór nr RPPK.01.02.00-IZ-00-18-004/16).

Lista projektów wybranych do dofinansowania przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w konkursie nr RPPK.01.02.00-IZ.00-18-004/16 w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia typu projektu Prace B+R edycja pierwsza RPO WP na lata 2014 - 2020 (PDF 125 KB)

Skład Komisji Oceny Projektów w konkursie nr RPPK.01.02.00-IZ.00-18-004/16 w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia typu projektu Prace B+R edycja pierwsza RPO WP na lata 2014 – 2020 (PDF 74 KB)

 

Informacja z dnia 09.10.2017 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 informuje o wynikach oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach Osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu: Prace B+R edycja pierwsza RPO WP na lata 2014 – 2020 (nabór nr RPPK.01.02.00-IZ-00-18-004/16)

Wynik oceny merytorycznej wniosków dla osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia typu projektu Prace B+R edycja (PDF 139 KB)

 

Informacja z dnia 03.08.2017 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 informuje, że zakończyła ocenę formalną wniosków i przekazuje informację o projektach zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPPK.01.02.00-IZ-00-18-004/16 działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu: Prace B+R

Lista wniosków o dofinansowanie projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu RPPK.01.02.00-IZ-18-004/16 Oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia Typ projektu: Prace B+R (PDF 134 KB)