Informacja z 20 września 2017 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 informuje, że dokonała wyboru projektu do dofinansowania w procedurze pozakonkursowej w ramach naboru RPPK.05.05.00-IZ.00-18-001/17, działania 5.5 Niskoemisyjny transport miejski – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne i przekazuje informację dotyczącą:

- projektu wybranego do dofinansowania (PDF 288 KB),

- składu Komisji Oceny Projektów do oceny wniosku złożonego w ww. naborze. (PDF 315 KB)

Informacja z 12 września 2017 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 przekazuje informację o wynikach oceny merytorycznej projektu złożonego w ramach naboru nr RPPK.05.05.00-IZ.00-18-001/17, działanie 5.5 Niskoemisyjny transport miejski – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Plik do pobrania  (PDF, 287.67 KB)

Informacja z 17 lipca 2017 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 przekazuje informację o wynikach oceny zgodności ze Strategią ZIT ROF projektu złożonego w ramach naboru  nr RPPK.05.05.00-IZ.00-18-001/17, działanie 5.5 Niskoemisyjny transport miejski – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Plik do pobrania (PDF, 356.21 KB)

Informacja z 29 czerwca 2017 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 informuje, że zakończyła ocenę formalną wniosku
i przekazuje informację o projekcie, który został oceniony na etapie oceny formalnej w ramach naboru nr RPPK.05.05.00-IZ.00-18-001/17, działanie 5.5 Niskoemisyjny transport miejski – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Plik do pobrania (PDF, 125.56 KB)