Informacja z 29 czerwca 2017

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 informuje, że dokonała wyboru projektu do dofinansowania w procedurze pozakonkursowej w ramach naboru RPPK.03.04.00-IZ.00-18-001/17, działania 3.4 Rozwój OZE - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne „projekt parasolowy” i przekazuje informację dotyczącą:
- projektu wybranego do dofinansowania, (PDF, 211.05 KB)
- składu Komisji Oceny Projektów do oceny wniosku złożonego w ww. naborze. (PDF, 241.99 KB)

Informacja z 22 czerwca 2017

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 informuje, że zakończyła z wynikiem pozytywnym ocenę merytoryczną projektu pn. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy” w ramach naboru - nr RPPK.03.04.00-IZ.00-18-001/17, działanie 3.4 Rozwój OZE – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne „projekt parasolowy”. Informacja w załączeniu.

Plik  do pobrania (pdf, 210.55 KB)

Informacja z 8 czerwca 2017

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 przekazuje informację o wynikach oceny zgodności ze Strategią ZIT ROF projektu złożonego w ramach naboru nr RPPK.03.04.00-IZ-00-18-001/17, działanie 3.1 Rozwój OZE – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne „projekt parasolowy”.

Plik do pobrania (pdf, 223.68 KB)

Informacja z 6 czerwca 2017

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 informuje, że zakończyła ocenę formalną wniosku i przekazuje informację o projekcie, który został oceniony na etapie oceny formalnej w ramach naboru nr RPPK.03.04.00-IZ-00-18-001/17, działanie 3.4 Rozwój OZE – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne „projekt parasolowy”.

Plik do pobrania (PDF, 93 kB)