Informacja z dnia 16.05.2018 r.

 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 informuje o zmianach na Liście podstawowej projektów złożonych w ramach Poddziałania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój MŚP, konkurs nr RPPK.01.04.01-IZ.00-18-002/16, będących następstwem uwzględnienia skarg.

Zgodnie z Uchwałą nr 430/8944/18 z dnia 15 maja 2018 roku Zarządu Województwa Podkarpackiego, biorąc pod uwagę wynik oceny merytorycznej dokonanej na skutek uwzględnienia skarg od wyniku oceny formalnej, projekty: nr RPPK.01.04.01-18-0212/17 pn. „Wprowadzenie przez firmę FollowUp nowej usługi z zakresu wsparcia funkcjonowania branży turystycznej” oraz nr RPPK.01.04.01-18-0262/17 pn. „Wdrożenie produkcji innowacyjnych systemów kominowych na wysokie temperatury spalin przez IZOMET Stalowa Wola Sp. z o. o.” uzyskały punktację kwalifikującą do umieszczenia na liście podstawowej projektów wybranych do dofinansowania.

Informacja w sprawie zmiany Listy podstawowej projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPPK.01.04.01-IZ.00-18-002/16 w ramach Osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działania 1.4 Wsparcie MŚP poddziałania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie typu projektu Rozwój MŚP RPO WP na lata 2014 – 2020 (PDF 374 KB)

 

Informacja z dnia 28.02.2018 r.

 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 informuje o zmianach na Liście podstawowej projektów złożonych w ramach Poddziałania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój MŚP, konkurs nr RPPK.01.04.01-IZ.00-18-002/16, będących następstwem uwzględnienia protestów.

Zgodnie z Uchwałą nr 401/8420/18 z dnia 27 lutego 2018 roku Zarządu Województwa Podkarpackiego, biorąc pod uwagę wynik oceny merytorycznej jakościowej dokonanej na skutek uwzględnienia protestów od wyniku oceny merytorycznej dopuszczającej, projekty: nr RPPK.01.04.01-18-0036/17 pn. „Wprowadzenie nowej usługi w firmie poprzez inwestycje w środki trwałe” oraz nr RPPK.01.04.01-18-0041/17 pn. „Wprowadzenie nowej usługi poprzez zakup nowoczesnej ładowarki teleskopowej” uzyskał punktację kwalifikującą do umieszczenia na liście podstawowej projektów wybranych do dofinansowania.

Informacja w sprawie zmiany Listy podstawowej projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPPK.01.04.01-IZ.00-18-002/16 w ramach Osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działania 1.4 Wsparcie MŚP poddziałania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie typu projektu Rozwój MŚP RPO WP na lata 2014 – 2020 (PDF 250 KB)

 

Informacja z dnia 17.08.2017 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego przekazuje informację dotyczącą projektów wybranych do dofinansowania oraz składu Komisji Oceny Projektów w ramach działania 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: Rozwój MŚP - konkurs nr RPPK.01.04.01-IZ-00-18-002/16.

Lista projektów wybranych do dofinansowania przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w konkursie nr RPPK.01.04.01-IZ.00-18-002/16 w ramach Osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działania 1.4 Wsparcie MŚP poddziałania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie typu projektu Rozwój MŚP RPO WP na lata 2014 – 2020 (PDF 520,08 KB)

Informacja dotycząca składu Komisji Oceny Projektów w konkursie nr RPPK.01.04.01-IZ.00-18-002/16 w ramach Osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działania 1.4 Wsparcie MŚP poddziałania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie typu projektu Rozwój MŚP RPO WP na lata 2014 – 2020 (PDF 214,63 KB)


Informacja z dnia 16.08.2017 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 informuje o wynikach oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach Osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie  1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu: Rozwój MŚP edycja pierwsza RPO WP na lata 2014 - 2020 (nabór nr RPPK.01.04.01-IZ-00-18-002/16)

Wyniki oceny merytorycznej wniosków dla osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka działania 1.4 Wsparcie MŚP poddziałania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie typu projektu Rozwój MŚP edycja pierwsza RPO WP na lata 2014 - 2020 - nabór nr  RPPK.01.04.01-IZ-00-18-002/16 (PDF 560 KB)

Informacja z dnia 17.05.2017 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 informuje, że zakończyła ocenę formalną wniosków i przekazuje informacje o projektach zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPPK.01.04.01-IZ-00-18-002/16 Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój MŚP.

Lista wniosków o dofinansowanie projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu RPPK.01.04.01-IZ-00-18-002/16 Oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój MŚP. (PDF 615,74 KB)