Mielec, Jasło, Rymanów Zdrój, Sanok, Bolestraszyce, Jarosław i Przeworsk – przez te miasta przebiega trasa objazdu studyjnego dla dziennikarzy, który odbędzie się w dniach 15-16 października br.

Uczestnicy objazdu studyjnego odwiedzą miejsca, w których realizowano projekty z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w perspektywie finansowej 2007 – 2013. Objazd studyjny, to przedsięwzięcie, dzięki któremu umożliwia się dziennikarzom bezpośrednie spotkania i rozmowy z beneficjentami i uczestnikami projektów. W efekcie jest to najlepszy sposób na sprawdzenie wymiernych efektów realizacji projektów unijnych.

W programie objazdu jest m.in. wizyta w firmach na terenie powiatu mieleckiego. W jednej z nich, dzięki RPO WP udało się zatrudnić młodych bezrobotnych. Na trasie objazdu jest także wizyta w obiektach sportowych przy szkołach ponadpodstawowych na terenie powiatu jasielskiego. W tym przypadku dziennikarze będą mogli uzyskać opinie od najbardziej zainteresowanych korzystaniem z boisk sportowych, a więc z uczniami, którzy bezpośrednio podzielą się opiniami, czy unijna inwestycja spełniła ich oczekiwania względem uczestniczenia w zajęciach z kultury fizycznej. Wśród miejsc, które odwiedzą dziennikarze, a które korzystały z unijnego wsparcia i rozwijały swoją ofertę są również m.in. Skansen w Sanoku i Arboretum w Bolestraszycach.

Po objeździe każdy z dziennikarzy będzie mógł podzielić się własnymi spostrzeżeniami na temat zrealizowanych projektów w artykułach prasowych oraz materiałach radiowo – telewizyjnych.