Informacje o szkoleniu

Celem szkolenia jest zapoznanie beneficjentów Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Podkarpackiego z zagadnieniami dotyczącymi zamykania projektów, końcowego rozliczania projektów, reguły proporcjonalności, kontroli, monitorowania trwałości projektów współfinansowanych z EFRR w ramach RPO WP 2014-2020 .

Szkolenie odbędzie się  22 września 2022 r. w godz. 9.00 - 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Al. Łukasza Cieplińskiego 4 (II piętro, sala audytoryjna)  

Osoby chętne do wzięcia udziału w szkoleniu prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. O zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu uczestnik zostanie poinformowany mailem. 

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami

Celem odpowiedniego zapewnienia stosownego komfortu, w przypadku gdy w szkoleniu planuje wziąć udział osoba z niepełnosprawnością, bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa telefonicznie pod nr 17 747 64 86 lub elektronicznie na: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szkolenie poprowadzi pan  Michał Byliniak - szkoleniowiec, przedsiębiorca, realizator projektów UE, ekspert z zakresu funduszy europejskich. Absolwent Europeistyki na Uniwersytecie Warszawskim, praktyk. Od 2004 r. realizator projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych. Od 2008 r. szkoleniowiec w zakresie realizacji projektów, metodologii projektowej, współpracownik Komisji Europejskiej, Ministerstwa Rozwoju. Autor publikacji, ekspertyz, opinii z zakresu realizacji projektów. Szkoli wnioskodawców i beneficjentów, opiekunów projektów, kontrolerów.

Dla kogo

Szkolenie adresowane jest dla beneficjentów realizujących projekty w ramach osi priorytetowych I-VI RPO WP 2014-2020. 

 

Program szkolenia

• Główne zobowiązania Beneficjenta w kontekście zamykania projektu współfinansowanego ze środków UE w latach 2014-2020

• Obowiązki wynikające z umowy o dofinansowanie

• Obowiązki wynikające z wytycznych

• Końcowy wniosek o płatność

• Ostateczne terminy zgłaszania zmian, przedłużenia realizacji projektu, składania i rozliczenia wniosków o płatność

• Wskaźniki, korekty finansowe - reguła proporcjonalności

• Procedura końcowego zamykania projektu (w przypadku konieczności monitorowania trwałości, koszty warunkowo kwalifikowane)

• Zwrot niewykorzystanych środków finansowych

• Kontrola na zakończenie projektu: podstawowe reguły przeprowadzania kontroli na zakończenie realizacji projektu, zakres kontroli na zakończenie realizacji projektu przeprowadzanej na dokumentach dla wszystkich projektów

• Najczęściej występujące błędy i jak ich uniknąć

 

Organizator szkolenia

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Al. Łukasza Cieplińskiego 4
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.