Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniach pn. „Regional Joint PPI&PcP event“ oraz  „Policy Round Tables“ organizowanych w ramach projektu PPI2Innovate – Capacity building to boost usage of PPI in Central Europe” (Budowanie potencjału w celu zwiększenia wykorzystania Zamówień Publicznych na Innowacyjne Rozwiązania w Europie Środkowej) współfinansowanego w ramach Programu Interreg Europa Środkowa.

„Regional Joint PPI & PcP event” – spotkanie poświęcone zamówieniom publicznym na innowacyjne rozwiązania (PPI) oraz zamówieniom przedkomercyjnym (PcP).

„Policy Round Tables” -  dyskusja na temat zastosowania Narzędzi SMART PPI2Innovate dostosowanych do krajowych ram prawnych, przedstawienie dobrych praktyk w tym przykładów zastosowania PPI w zakresie sektora ochrony  zdrowia – SMART HEALTH oraz dyskusja z udziałem ekspertów, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami z wdrażania PPI i PcP w Polsce.

Spotkania skierowane są do przedstawicieli podmiotów publicznych odpowiedzialnych za prowadzenie postępowań o udzielanie zamówień publicznych zainteresowanych zagadnieniami dotyczącymi zamówień publicznych jako narzędzi wspierania innowacji, ekspertów PPI, PcP, instytucji otoczenia biznesu, instytucji naukowych, badawczych.

Celem spotkania jest upowszechnienie i rozwój wiedzy zarówno w zakresie PPI jak i PcP. Zaproszeni goście podzielą się swoim doświadczeniem, przedstawią dobre praktyki w tym przykłady zastosowania PPI w zakresie sektora ochrony zdrowia.   

Spotkanie będzie opierało się w głównej mierze na doświadczeniach innych zamawiających korzystających z zamówień w formule PPI jak i PcP. Założeniem spotkania jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy, która pozwoli im na świadome przygotowanie i prowadzenie postępowania przetargowego oraz wyeliminowanie ryzyka nabycia przedmiotu nie spełniającego oczekiwań Zamawiającego.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc konieczna jest wcześniejsza rejestracja za pomocą formularza rejestracji on-line zamieszczonego na stronie internetowej:

Spotkania odbędą się w sali konferencyjnej nr 209 zlokalizowanej w siedzibie Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie przy ul. Szopena 51 na 1 piętrze budynku w dniu 28 września 2018 r.

Uprzejmie prosimy o przesyłanie zgłoszeń do dnia 27 września 2018 r.
Więcej informacji o projekcie na stronie: www.interreg-central.eu/PPI2InnovatePrzejdź do serwisu zewnętrznego