W związku z opracowaniem przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju Podręcznika Beneficjenta w wersji 2.3, uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej RPO WP, w zakładce: Skorzystaj z systemu informatycznego / SL2014, został udostępniony Podręcznik Beneficjenta w zakresie obsługi SL2014 wraz z instrukcją wypełniania wniosku o płatność, bazujący na aktualnej wersji dokumentu Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Ponadto zamieszczone zostały także nowe załączniki do Podręcznika […]

 

Główne zmiany w wersji 2.3 Podręcznika Beneficjenta SL2014 dotyczą modułów: Monitorowanie uczestników projektu (zmiany wynikające głównie z reformy oświaty) oraz Zamówienia publiczne.

Dokumenty można pobrać tutaj: http://rpo.podkarpackie.pl/index.php/lsi/lsi/sl2014/609-podrecznik-beneficjenta-w-zakresie-obslugi-systemu-teleinformatycznego-sl2014-wraz-z-instrukcja-wypelniania-wniosku-o-platnosc