W dniu 12 czerwca 2018 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Uchwałą nr 438/9166/18 wyraził zgodę na zmianę zmiany uchwały Nr 430/8939/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 15 maja 2018 r., w zakresie zmiany terminu realizacji projektu.

Zmiana uchwały Nr 430/8939/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 15 maja 2018 r. polega na zastąpieniu obecnego zapisu o którym mowa:

a) w punkcie 11.1 Konkurs ma charakter otwarty, co oznacza, że nabór wniosków o przyznanie dotacji prowadzony jest w sposób ciągły:

od dnia ogłoszenia Konkursu dotacji - edycja III  (otwarcie konkursu – dzień rozpoczęcia naboru),

do dnia 14 czerwca 2018 r. (ostatni dzień konkursu – dzień zakończenia naboru),

zapisem o treści: Konkurs ma charakter otwarty, co oznacza, że nabór wniosków o  przyznanie dotacji prowadzony jest w sposób ciągły:

od dnia ogłoszenia Konkursu dotacji - edycja III  (otwarcie konkursu – dzień rozpoczęcia naboru),

do dnia 16 lipca 2018 roku (ostatni dzień konkursu – dzień zakończenia naboru).

b) w punkcie 11.2 Termin realizacji projektu: Projekty muszą zostać zrealizowane do dnia 14 czerwca 2018 roku,

zapisem o treści: Projekty muszą zostać zrealizowane do dnia 16 sierpnia 2018 roku.

 

Zobacz ogłoszenie o konkursie