Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje o trwających naborach wniosków na realizację usług zdrowotnych w ramach Działania 8.3 Usługi społeczne i zdrowotne.

Są to następujące konkursy:

Konkurs zamknięty nr 08.03.00-IP.01-18-027/18

Typ projektu: Zapewnienie dostępu do opieki nad osobami starszymi i niesamodzielnymi (w tym instytucjonalnej, jeśli jest to uwarunkowane stanem zdrowia), w tym np. świadczeń geriatrycznych, ambulatoryjnych i stacjonarnych placówek geriatrycznych, rozwój opieki długoterminowej.

W ramach tego typu projektu wdrażany będzie standard DDOM pn. Dzienny dom opieki medycznej – organizacja i zadania.

W ramach konkursu nie ma możliwości realizacji innych działań niż utworzenie i prowadzenie Dziennego domu opieki medycznej.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie
ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11
tel. 17 743 28 19, 17 743 28 21
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacja o naborze: http://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/nabory-wnioskow/1838-8-3-zwiekszenie-dostepu-do-uslug-spolecznych-i-zdrowotnych-nabor-nr-rppk-08-03-00-ip-01-18-027-18

Konkurs zamknięty nr 08.03.00-IP.01-18-028/18

Typ projektu: Wdrożenie działań zapewniających dostęp do usług zdrowotnych oraz podnoszenie umiejętności kobiet będących w ciąży, jak również młodych matek (w tym matek samotnych) i rodziców, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie radzenia sobie z opieką nad małym dzieckiem (np. rozszerzenie zakresu działania szkół rodzenia i skupienie się również na kwestiach związanych z opieką nad małym dzieckiem, kampanie informacyjne połączone z warsztatami, grupy wsparcia, grupy samopomocowe).

W ramach tego typu projektu realizowany będzie Regionalny Program Zdrowotny pn. Program wsparcia psychoprofilaktycznego i pielęgnacyjnego kobiet w ciąży i młodych matek oraz rodziców zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

W ramach konkursu wyłoniony zostanie jeden beneficjent realizujący jeden projekt na obszarze całego województwa podkarpackiego.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie
ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11
tel. 17 743 28 19, 17 743 28 21
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacja o naborze: http://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/nabory-wnioskow/1840-8-3-zwiekszenie-dostepu-do-uslug-spolecznych-i-zdrowotnych-2