Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 informuje, że zakończyła ocenę formalną wniosków i przekazuje informację o projektach zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPPK.01.01.00-IZ-00-18-001/17 działanie 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R jednostek naukowych.

 

Zobacz wyniki naboru