Jedno z rozporządzeń, które po stronie unijnej, reguluje wdrażanie Funduszy Europejskich.

Do podrania:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 z dnia 17 grudnia 2013 w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu "Europejska współpraca terytorialna"

PDF 1,03 MB