Informacja z 5 lipca 2022 r.

Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów powołanej do oceny wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (pdf, 1.26 MB)

Powyższy dokument obowiązuje dla Komisji Oceny Projektów powołanych od dnia 28 marca 2022 r.

Informacja z 18 grudnia 2019 r.

Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów powołanej do oceny wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (pdf, 845.23 KB)

Powyższy dokument obowiązuje dla Komisji Oceny Projektów powołanych od dnia 12 grudnia 2019 r.

Informacja z 14 czerwca 2018 r.

Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach RPO WP 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII - IX dla konkursów ogłoszonych po 21 stycznia 2019 r. (pdf, 860.92 KB)

 

Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach RPO WP 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII - IX (pdf, 868.94 KB)