Polski Związek Organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rzeszowie jest jednym z pierwszych, który zdecydował się rozszerzyć zakres realizowanego projektu unijnego o działania wspomagające obywateli Ukrainy.

Rzeszowski ZAZ szybko i niezwykle aktywnie zareagował na potrzeby, które pojawiły się w związku z wybuchem wojny na Ukrainie. Pracownicy tej organizacji nie tylko organizowali dobrowolne zbiórki i akcje mające na celu pozyskanie potrzebnych darów, ale zaangażowali środki unijne na produkcję posiłków dla potrzebujących.

W ramach projektu udało się przyszykować ponad 5 tysięcy kanapek, upiec tysiące słodkich muffin i zorganizować wiele tysięcy napojów. Były one rozdawane zarówno na granicy, jak również w innych punktach odpowiedzialnych za udzielanie pomocy przybyłym na Podkarpacie Ukraińcom.

To przykład fantastycznej postawy, ale także jeden z pierwszych przykładów wykorzystania środków z unijnego projektu na organizację wymiernego wsparcia udzielonego gościom zza wschodniej granicy.

Rzeszowski ZAZ zrealizował te działania w ramach projektu: Aktywna integracja w ZAZ w Rzeszowie, który dofinansowany był na kwotę ponad 1,7 mln zł.

https://www.facebook.com/pzozaz

https://www.facebook.com/bar.europejskie.klimaty.rzeszow/

Sylwia Tęcza
Oddział promocji Funduszy Europejskich