Grafika z napisem Fundusze Europejskie dla Podkarpacia. Po lewej kontur województwa podkarpackiego wypełnoiony barwami Rzeczpospolitej, otoczony unijnymi gwiazdami. Na środku flaga ukrainy łączy się z flagą UE, na połaczeniu kolorów napis #Solidarni z Ukrainą. Na dole ciąg unijnych logotypów.

Organizowanie i dostarczanie posiłków oraz zakupy niektórych produktów np. żywnościowych czy higienicznych. Już widomo, że beneficjenci Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020, w szczególności czerpiący fundusze w ramach osi VIII związanej z Integracją Społeczną, a finansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) mają możliwość poszerzyć zakresy rzeczowe swoich aktualnie realizowanych projektów unijnych, by móc nieść pomoc potrzebującym obywatelom Ukrainy, przebywającym na Podkarpaciu.

Możliwość finansowania pomocy dla Ukraińców w ramach realizowanych projektów to efekt rozmów i konsultacji z Komisją Europejską, która zaaprobowała pomysł, aby niektóre podmioty, w szczególności realizujące działania związane z integracją i aktywizacją w społeczeństwie mogły również bez problemu kierować środki z Unii na działania wspierające przebywających w regionie Ukraińców, którzy aktualnie bardzo tego potrzebują.

To propozycja w szczególności dla Zakładów Aktywności Zawodowej w regionie, które na co dzień realizują zadania związane głównie z organizacją pracy i ułatwianiem życia w społeczeństwie osobom z niepełnosprawnościami. To także możliwość dla Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznych działających w województwie, które również rozwijają życie społeczne i integrację w regionie.

Zgodnie z tymi informacjami, jednostki te mogą wykorzystywać Fundusze Europejskie z aktualnie realizowanych projektów m.in. na: organizowanie i dostarczanie posiłków (kanapki, ciepłe napoje, ciepłe posiłki), a także zakupy interwencyjne dokonywane w ramach realizowanych projektów w zakresie ekonomii społecznej, obejmujące m.in.: artykuły spożywcze, artykuły higieniczne, posiłki czy niezbędny sprzęt, a także różnego rodzaju usługi np. usługi opiekuńcze, usługi rehabilitacyjne, usługi opieki nad dziećmi, usługi transportowe i inne.