Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U z 2020 r. poz. 1668 z późn. zm.), art. 14g ust. 5 oraz art. 19a w związku z art. 6 ust. 4-6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1057) oraz art. 21 ust. 1 i 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego  i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (Dz. U. UE z 30.06.2021, L 231/159) informuję, że Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Uchwałą nr 366/7350/22 z dnia 15 marca 2022 r. Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przyjął projektu programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027- wersja 3.0.

Do pobrania:

Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 wersja 3.0 (pdf, 4.47 MB)

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 do FEP 2021-2027 Obszary strategicznej interwencji (pdf, 2.67 MB)
 2. Załącznik nr 2 do FEP 2021-2027 Słownik definicji (pdf, 639.19 KB)
 3. Załącznik nr 3 do FEP 201-2027 Aneks 1 Metodyka koszty pośrednie (pdf, 533.28 KB)
 4. Załącznik nr 4 do FEP 201-2027 Aneks 1 Metodyka wyliczenia stawki jednostkowej - pup (pdf, 559.94 KB)
 5. Załącznik nr 5 do FEP 201-2027 Aneks 1 Metodyka wyliczenia stawki jednostkowej - staże uczniowskie (pdf, 531.81 KB)
 6. Załącznik nr 6 do FEP 201-2027 Aneks 1 Metodyka wyliczenia stawki jednostkowej - PES (pdf, 559.78 KB)
 7. Załącznik nr 7 do FEP 201-2027 Wykaz skrótów (pdf, 414.06 KB)

 

Wersje archiwalne:

Wersja v.2 z 1 marca 2022 r.

Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 wersja 2.0 z 01.03.2022 r. (pdf, 3.86 MB)

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 do FEP 2021-2027 Obszary strategicznej interwencji (pdf, 2.67 MB)
 2. Załącznik nr 2 do FEP 2021-2027 Słownik definicji (pdf, 638.78 KB)
 3. Załącznik nr 3 do FEP 201-2027 Aneks 1 Metodyka wyliczenia stawki jednostkowej -pup (pdf, 553.04 KB)
 4. Załącznik nr 4 do FEP 201-2027 Aneks 1 Metodyka wyliczenia stawki jednostkowej -staże uczniowskie (pdf, 524.74 KB)
 5. Załącznik nr 5 do FEP 201-2027 Aneks 1 Metodyka wyliczenia stawki jednostkowej -PES (pdf, 553.65 KB)
 6. Załącznik nr 6 do FEP 201-2027 Aneks 1 Metodyka koszty pośrednie (pdf, 524.9 KB)
 7. Załącznik nr 7 do FEP 201-2027 Wykaz skrótów (pdf, 405.74 KB)

 

Wersja v.1 z 30 grudnia 2022 r.

Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 wersja 1.0 z 30.12.2021 r. (pdf, 3.89 MB)

Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 wersja 1.0 z 30.12.2021 r.(docx, 1.87 MB)