Arkusz ma charakter pomocniczy przy przygotowaniu projektów. Nie jest obowiązkowym załącznikiem do wniosku.
Można go modyfikować np. w przypadku większej liczby budynków.

Arkusz do weryfikacji spełnienia warunku oszczędności energii dotyczący naboru w ramach Działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków – wielorodzinne budynki mieszkalne (XLXS, 17 KB)