Pismo Ministerstwa Rozwoju z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie konkursu parasolowego, konkursu ogólnego oraz konkursu dedykowanego dla MOF w ramach działania 3.1 Rozwój OZE (PDF, 388.59 KB)