26 maja 2021 r., na posiedzeniu zdalnym, Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 zatwierdził Sprawozdanie roczne z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 za rok 2020. Dokument zawiera kluczowe informacje na temat wdrażania Programu w roku 2020.

Sprawozdanie oraz jego streszczenie znajduje się pod linkiem: sprawozdania roczne z realizacji RPO WP.

Serdecznie zachęcamy do lektury.