27 maja 2020 r., na posiedzeniu zdalnym, Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 zatwierdził Sprawozdanie roczne z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 za rok 2019. Dokument zawiera kluczowe informacje na temat wdrażania Programu w roku 2019.

Sprawozdanie oraz jego streszczenie znajduje się pod adresem:

https://rpo.podkarpackie.pl/index.php/sprawozdania-roczne-z-realizacji-rpo-wp

Serdecznie zachęcamy do lektury.