Najnowsza interpretacja UOKiK dotycząca limitu pomocy de minimis dla podmiotów powiązanych z organem publicznym.
Prezentuje ona zmienione podejście UOKiK w zakresie sposobu traktowania organów publicznych i powiązanych z nimi jednostek (w szczególności gmin prowadzących działalność gospodarczą) do celów obliczania limitów pomocy de minimis.

Interpretacja UOKiK z 28.12.2016 r. (PDF, 2.09 MB)