W roku 2012, w rezultacie wydania wyroku w sprawie portu lotniczego Lipsk/Halle 3, DG COMP stworzyło w formie tzw. "siatek analitycznych" wskazówki dostarczające wiadomości na temat wdrażania przepisów dotyczących pomocy państwa w zakresie projektów związanych z infrastrukturą. Treść siatki odzwierciedla obecne zasady i praktykę decyzyjną. Od tego czasu, struktura regulacyjna pomocy państwa została poddana zmianom w kontekście modernizowania pomocy państwa, co wymusiło potrzebę zaktualizowania tych siatek.

W związku z opublikowaniem w maju br. Zawiadomienia Komisji w sprawie pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE (2016/C 262/01)Przejdź do serwisu zewnętrznego Komisja Europejska przedstawia zmienione siatki analityczne wyjaśniające jak nowe zasady nakreślone w Zawiadomieniu należy stosować w zakresie głównych sektorów infrastruktury:

  1. Infrastruktura kulturalna (PDF, 459.04 KB)
  2. Porty (PDF, 458.45 KB)
  3. Infrastruktura kolei, metra oraz transportu lokalnego (PDF, 455.9 KB)
  4. Infrastruktura dróg, mostów, tuneli oraz śródlądowych dróg wodnych (PDF, 461.33 KB)
  5. Infrastruktura wodna (PDF, 458.52 KB)

Siatki analityczne posiadają jednolitą strukturę, zapewniając wytyczne dotyczące poszczególnych sektorów określające kiedy:

  • finansowanie nie ma miejsca, a co za tym idzie powiadomienie nie jest konieczne (przykładowo ze względu na fakt, iż użytkowanie infrastruktury nie jest związane z działalnością gospodarczą, ze względu na brak potencjalnego wpływu na kompletność projektu oraz handel lub brak korzyści ekonomicznych);
  • finansowanie ma miejsce, ale powiadomienie nie jest konieczne, jednocześnie zastosowanie mogą mieć określone przepisy (w przypadku finansowania zwolnionego z obowiązku powiadamiania); oraz
  • finansowanie ma miejsce i powiadomienie jest konieczne w odniesieniu do obowiązujących głównych przepisów dotyczących pomocy państwa.

 

Do pobrania:

INTRODUCTION TO THE ANALYTICAL GRIDS (PDF, 310.23 KB)