Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie jako Instytucja Pośrednicząca RPO informuje, że w celu ułatwienia procedury odwoławczej, opracowany został wzór protestu dla Osi VII, VIII, IX w ramach RPO WP 2014-2020 do wykorzystania dla wnioskodawców.

Podkreślamy, iż przedmiotowy wzór ma jedynie charakter pomocniczy.

Zachęcamy do skorzystania z niniejszego dokumentu w celu precyzyjnego i przejrzystego ujmowania treści, które powinny znaleźć się w proteście.

Do pobrania:

Wzór protestu dla Osi VII, VIII, IX w ramach RPO WP 2014-2020 (DOCX, 90.71 KB)