Ponad 1,8 mld zł z RPO WP Zarząd Województwa planuje przeznaczyć na dofinansowanie projektów w ramach konkursów, które zostaną ogłoszone jeszcze w 2015 r.

W dniu 18 sierpnia 2015 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego przyjął Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na 2015 rok.

Tylko na ten rok przewidziano ogłoszenie aż 12 konkursów w ramach osi finansowanych z EFRR i 8 z EFS.

Warto przypomnieć, iż w trybie pozakonkursowym został już zamknięty nabór wniosków Powiatowych Urzędów Pracy w ramach Poddziałania 7.2, gdzie do rozdysponowania było niemal 40 mln zł.

 

Do pobrania:

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na 2015 rok (pdf, 376 KB)

 

Wersja archiwalna:

Wstępny harmonogram naborów wniosków w roku 2015 o dofinansowanie projektu w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.