Dokument zawiera informacje na temat zrealizowanych i planowanych do ogłoszenia konkursów w ramach poszczególnych Działań i Poddziałań Osi Priorytetowych finansowanych z EFS, wraz ze wskazaniem m.in. przewidywanych terminów naborów wniosków, alokacji, wskaźników do osiągnięcia oraz kryteriów wyboru projektów.

Roczne Plany Działań RPO WP 2014-2020 na rok 2022 (pdf, 560.65 KB)

Wersja obowiązująca od: 30 sierpnia 2022 r.

 

Wersje archiwalne:

Roczne Plany Działań RPO WP 2014-2020 na rok 2022 (pdf, 744.44 KB)

Wersja obowiązująca od: 14 grudnia 2021 r.

Roczne Plany Działań RPO WP 2014-2020 na rok 2021  (pdf, 886.81 KB)

Wersja obowiązująca od: 31 sierpnia 2021 r.

Roczne Plany Działań RPO WP 2014-2020 na rok 2021  (pdf, 623.32 KB)

Wersja obowiązująca od: 1 czerwca 2021 r.

Roczne Plany Działań RPO WP 2014-2020 na rok 2021  (pdf, 1.01 MB)

Wersja obowiązująca od: 22 grudnia 2020 r.

Roczne Plany Działań RPO WP 2014-2020 na rok 2020  (pdf, 1.52 MB)

Wersja obowiązująca od: 6 października 2020 r.

Roczne Plany Działań RPO WP 2014-2020 na rok 2020  (pdf, 1.6 MB)

Wersja obowiązująca od: 11 sierpnia 2020 r.

Roczne Plany Działań RPO WP 2014-2020 na rok 2020  (pdf, 1.15 MB)

Wersja obowiązująca od: 2 czerwca 2020 r.

Roczne Plany Działań RPO WP 2014-2020 na rok 2020  (pdf, 1.83 MB)

Wersja obowiązująca od: 25 lutego 2020 r.

Roczne Plany Działań RPO WP 2014-2020 na rok 2020  (pdf, 1.02 MB)

Wersja obowiązująca od: 17 grudnia 2019 r.

Roczne Plany Działań RPO WP 2014-2020 na rok 2019  (pdf, 2.91 MB)

Wersja obowiązująca od: 27 sierpnia 2019 r.

Roczne Plany Działań RPO WP 2014-2020 na rok 2019 (pdf, 2.81 MB)

Wersja obowiązująca od: 26 czerwca2019r.

Roczne Plany Działań RPO WP 2014-2020 na rok 2019 (pdf, 2.25 MB)

Wersja obowiązująca od: 5marca 2019r.

Ramowe Plany Działań na I połowę 2018 r. (pdf, 1.24 MB)