Nie na zdjęciach, nie na filmie, ani na rysunkach, ale na piasku - w taki oto nietypowy sposób pokazaliśmy inwestycje unijne zrealizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.

Animacje piaskowe, wykonane przez Magdalenę Bąk, pochodzącą z Zarzecza w gminie Nisko, absolwentkę krakowskiej ASP, uświetniły konferencję podsumowującą perspektywę finansową 2007 – 2013, która odbyła się w połowie listopada br. Występ został nagrany, dzięki temu wspaniałe widowisko, połączenie doskonałej muzyki, niepowtarzalnego talentu i fantastycznych obrazów możemy teraz pokazać szerszej publiczności. Zapraszamy do oglądania!

Każda z animacji tematycznie nawiązuje do poszczególnych osi priorytetowych, wspieranych w poprzedniej perspektywie z RPO WP. Z piasku usypane zostały najważniejsze inwestycje regionalne, obrazujące różne dziedziny życia (sport, turystyka, inwestycje drogowe, służba zdrowia), które zmieniły cały obraz Podkarpacia.

www.piaskoweanimacje.pl Przejdź do serwisu zewnętrznego