Nagrody w konkursie„…Wymień pełne nazwy osi priorytetowych finansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, podaj wysokość i walutę wsparcia, jakie nasz region ma do rozdysponowania ze środków unijnych w ramach RPO WP 2014 – 2020 czy rozszyfruj skróty: IZ RPO WP oraz IP RPO WP…” – to tylko kilka pytań, które padły w „Odlotowym Konkursie”, który we wrześniu organizowany był za pośrednictwem Facebooka RPO WP 2014 – 2020.

Konkurs miał na celu przybliżenie odbiorcom zagadnień związanych z Funduszami Europejskimi. Organizacja zabawy fanpage’u związana była również z promowaniem Podkarpackich Pokazów Lotniczych, które odbyły się w dniach 12, 13 września br., a które współfinansowane były z Funduszy Europejskich. Połowa pytań dotyczyła Funduszy Europejskich, druga część związana była z jedną z ważniejszych inteligentnych specjalizacji w regionie – lotnictwem. 

Odlotowy konkurs trwał 10 dni. Uczestnik, który pierwszy odpowiedział na zadane pytanie wygrywał nagrodę (materiały promocyjne). Narodzonych zostało 12 osób.