Bieszczady są piękne o każdej porze roku. Odwiedzane przez tysiące turystów zachwycają i inspirują. Niestety przyrodzie coraz bardziej doskwierają przykre konsekwencje nieuporządkowanej kwestii związanej z odprowadzaniem ścieków na terenie niektórych małych miejscowości.  Rozproszone i niezbyt liczne zabudowania na trudnych górskich terenach uniemożliwiają budowę klasycznych instalacji wodno - kanalizacyjnych. Inne rozwiązania wiążą się z dużymi nakładami finansowymi, których bieszczadzkie gminy same nie udźwigną. W poszukiwaniu „złotego środka” do serca Bieszczadów wybrali się przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego wraz z reprezentantką Komisji Europejskiej oraz przedstawiciele lokalnych samorządów. Odwiedzono również inwestycje zrealizowane z Funduszy Europejskich.

Rozwiązanie w RPO?

Największe problemy są w najmniejszych miejscowościach, gdzie kanalizacji sieciowej nie ma wcale. Jak wiadomo miejscowi radzą sobie na różne sposoby np. poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Są niestety i takie przykłady, w których nieczystości trafiają do przydrożnych rowów. To niestety oprócz ogólnej uciążliwości, stanowi zagrożenie dla środowiska – Samo Miasto Ustrzyki Dolne nie jest skanalizowane w całości, a jeśli chodzi o wioski to są po prostu jednostki. W Gminie Czarna policzyliśmy, że około 70 proc. domostw posiada tzw. szamba bezodpływowe, ale mamy wątpliwości jak one funkcjonują. Są tam poza tym dwie oczyszczalnie, które już w tej chwili nadają się do modernizacji. Ale są wioski, które nie mają kompletnie nic – informuje Marek Andruch Starosta Bieszczadzki.

W poszukiwaniu nowych rozwiązań

Wiele miast i gmin na Podkarpaciu uporało się już z problemami ściekowymi,  wykorzystując w tym celu fundusze z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na budowę instalacji wodno – kanalizacyjnych wraz z oczyszczalniami ścieków. Zapisy zawarte w dokumentach strategicznych, regulujące te kwestie, dają taką możliwość inwestycyjną aglomeracjom, wykluczając na chwilę obecną małe gminy, które mogłyby również sięgać po środki unijne.

Komisja Europejska wspólnie z UMWP będzie teraz analizować możliwości uporania się z tym problemem wykorzystując do tego Fundusze Europejskie. Wymaga to pogłębionej analizy, bo zapisy programów operacyjnych i Umowy Partnerstwa, regulujące zasady udzielania wsparcia ze środków unijnych na tego typu działania,  koncentrują się na inwestycjach zawartych w ramach krajowego programu oczyszczania ścieków. A jak wiemy obszary, które maja rozproszoną budowę nie zostały tam uwzględnione, a co za tym idzie nie zostały objęte wsparciem. Ale będziemy to teraz analizować  – zapewniła Julia Majewska, przedstawicielka Komisji Europejskiej.

Pomysłów jest wiele, na rozwiązanie trzeba będzie jednak trochę poczekać

Trzeba pamiętać, że gminy bieszczadzkie są w większości niestety mało zasobne finansowo i nie stać ich na duże inwestycje liniowe, związane z dużymi oczyszczalniami i egzamin być może zdadzą tu jedynie pojedyncze lub zespołowe przydomowe oczyszczalnie ścieków. Jak to rozwiązać, to już działanie osób odpowiedzialnych za kształt naborów wniosków. My jesteśmy gotowi do współpracy, ale sami tego problemu nie rozwiążemy – podsumowuje Andrzej Olesiuk Starosta Leski.

Ambitni beneficjenci

Wyjazd studyjny, w którym udział wzięła reprezentantka Komisji Europejskiej nie został zdominowany tylko i wyłącznie przez problematyczne kwestie wodno - kanalizacyjne. Jak się okazuje Bieszczady to wspaniały zakątek, na terenie którego z wielkim powodzeniem realizowanych jest wiele innych projektów. Tak jest na przykład w Myczkowcach, gdzie w przepięknym kompleksie Caritasu, bez unijnych funduszy nie byłaby możliwa rehabilitacja i terapia osób starszych. Wszystko za sprawą projektu „Dzienny Dom Pobytu w Myczkowcach”.

Teren Bieszczadów to również miejsce, gdzie wzorcowym przykładem inwestycji dla najmłodszych jest nowo powstały żłobek przy Przedszkolu nr 1 w Ustrzykach Dolnych, również beneficjent RPO WP 2014 – 2020.

Jestem pod wrażeniem niesamowitej ambicji tutejszych beneficjentów. Nie tylko z powodzeniem wykorzystują środki unijne, ale kompleksowo realizują inwestycje. W ramach tego projektu Gmina nie ograniczyła się tylko i wyłącznie do budowy, wyposażenia i zapewnienia opieki, ale stworzyła bogaty program dla dzieci. Jestem zachwycona – powiedziała Julia Majewska z Komisji Europejskiej.

Podczas objazdu zaprezentowana została również jedna z największych inwestycji w obszarze gospodarki wodno-ściekowej – oczyszczalnia ścieków wybudowana w ramach projektu „Rozwój gospodarki ściekowej w Gminie Solina – rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz budowa kanalizacji ściekowej w aglomeracji Solina”.

Osoby towarzyszące

W objeździe studyjnym udział wzięli również przedstawiciele bieszczadzkich lasów, prawdziwego bogactwa naturalnego tych ziem, jak również reprezentanci lokalnej społeczności Leska i Średniej Wsi.

 Galeria

Spotkanie w Średniej Wsi Zakład oczyszczania ścieków w Średniej Wsi Oczyszczalnia Ścieków Solinie Oczyszczalnia Ścieków w Solinie Warsztaty artystyczne w Dziennym Domu Pobytu w Myczkowcach Warsztaty muzyczne w Dziennym Domu Pobytu w Myczkowcach Warsztaty muzyczne w Dziennym Domu Pobytu w Myczkowcach Żłobek w Ustrzykach Dolnych Żłobek w Ustrzykach Dolnych Żłobek w Ustrzykach Dolnych