Spis treści

Oś priorytetowa 2. Cyfrowe Podkarpackie

  • Realizacja projektu z zakresu Systemu Informacji Przestrzennej (GIS)
  • E-zdrowie - usługi związane z ochroną zdrowia
  • Działania w obszarze e-administracji - integracja istniejących dotychczas systemów dziedzinowych z elektronicznym obiegiem dokumentacji powstałym np. w ramach projektu PSeAP
  • E-usługi publiczne: e-zdrowie, e-kultura, e-dziedzictwo kulturowe, e-turystyka