Materiały ze szkolenia pn. „Zamykanie projektów, końcowe rozliczanie projektów, reguła proporcjonalności, kontrola, monitorowanie trwałości projektów współfinansowanych z EFRR w ramach RPO WP na lata 2014-2020”, które odbyło się 22 września 2022 r.

Program szkolenia                

 • Główne zobowiązania Beneficjenta w kontekście zamykania projektu współfinansowanego z RPO WP 2014-2020
 • Obowiązki wynikające z umowy o dofinansowanie w ramach RPO WP 2014-2020
 • Obowiązki wynikające z wytycznych
 • Końcowy wniosek o płatność
 • Ostateczne terminy zgłaszania zmian, przedłużenia realizacji projektu, składania i rozliczenia wniosków o płatność
 • Wskaźniki, korekty finansowe - reguła proporcjonalności
 • Procedura końcowego zamykania projektu (w przypadku konieczności monitorowania trwałości, koszty warunkowo kwalifikowane) w ramach RPO WP 2014-2020.
 • Zwrot niewykorzystanych środków finansowych
 • Kontrola na zakończenie projektu: podstawowe reguły przeprowadzania kontroli na zakończenie realizacji projektu, zakres kontroli na zakończenie realizacji projektu przeprowadzanej na dokumentach dla wszystkich projektów współfinansowanych w ramach RPO WP 2014-2020
 • Najczęściej występujące błędy i jak ich uniknąć
 • Pytania i wątpliwości beneficjentów, dyskusja, indywidualne przypadki.

                                                                                             

Do pobrania:

Prezentacja ze szkolenia dot. zamykania projektów EFRR (PDF, 574.31 KB)