Materiały ze szkolenia pn. „Ustawa Pzp – tryb krajowy oraz zasada konkurencyjności czyli jak poprawnie udzielić zamówienia w ramach realizowanych projektów dofinansowanych w ramach RPO WP na lata 2014-2020”, które odbyło się w dniach 6-7 września 2022 r.

                              

 PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Omówienie podstaw prawnych.
 2. Jak prawidłowo przeprowadzić postępowanie w trybie krajowym – zgodność z zasadami: Uczciwa konkurencja, Równe traktowanie, Jawność postępowania, Efektywność.
 3. Prawidłowe szacowanie wartości zamówienia w projektach realizowanych w ramach RPO WP na lata 2014-2020
 4. Wybór odpowiedniej procedury udzielenia zamówienia (PZP czy „Zasada Konkurencyjności”)
 5. Kto i kiedy stosuje Ustawę PZP a kiedy Zasadę Konkurencyjności.
 6. Zasada konkurencyjności a tryb podstawowy – podobieństwa i różnice.
 7. Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym.
 8. Umowa w sprawie zamówienia publicznego.
 9. Omówienie najczęściej powtarzających się nieprawidłowości przy udzielaniu zamówień publicznych skutkujących nałożeniem korekt finansowych.
 10. Kto i kiedy stosuje „Zasadę Konkurencyjności”.
 11. Wytyczne programowe – prawo czy wskazówki?
 12. Co powinno zawierać prawidłowo przygotowane „Zapytanie ofertowe”?
 13. Właściwy sposób publikacji zapytania ofertowego w projektach realizowanych w ramach RPO WP na lata 2014-2020.
 14. Warunki udziału i kryteria oceny ofert.
 15. Wybór najkorzystniejszej oferty.
 16. Sporządzenie protokołu.
 17. Udzielenie zamówienia – Umowa z wykonawcą – czy można ją zmieniać w trakcie jej trwania?
 18. Orzecznictwo KIO i sądowe
 19. Zamówienia o wartości mniejszej niż 50 tys. PLN – jak prawidłowo wybrać wykonawcę?
 20. Taryfikator Korekt Finansowych

                                                                                              

Do pobrania:

Prezentacja ze szkolenia dot. ustawy Pzp (PDF, 1.62 MB)