Materiały ze szkolenia online dotyczącego nieprawidłowości w projektach współfinansowanych z EFS realizowanych w ramach RPO WP na lata 2014-2020, które odbyło się 25 maja 2022 r.

Program szkolenia:

  • Podstawowe pojęcia i regulacje dotyczące projektu współfinansowanego z EFS, realizowanego w ramach RPO WP 2014-2020
  • Aktualne dokumenty i wytyczne dotyczące kwalifikowalność wydatków  w  projektach realizowanych w ramach RPO 2014-2020 w zakresie EFS
  • Obszary nieprawidłowości w realizacji projektów finansowanych z EFS w ramach RPO WP 2014-2020
  • Konsekwencje nieprawidłowości i nadużyć
  • Reguła proporcjonalności. Odzyskiwanie środków (art. 207 ustawy o finansach publicznych

 

Do pobrania:

Prezentacja ze szkolenia dot. nieprawidłowości w projektach RPO WP (PDF, 801.48 KB )