Materiały ze szkolenia on-line pn. „Praktyczne aspekty stosowania ustawy Pzp w trybach konkurencyjnych w projektach realizowanych w ramach RPO WP na lata 2014-2020”, które odbyło się 10 maja 2022 r.

Program szkolenia:

  1. Ustalenie wartości zamówienia realizowanego w ramach RPO WP 2014-2020
  2. Specyfikacja Warunków Zamówienia - zmiana SWZ, pytania do SWZ
  3. Kwalifikacja podmiotowa wykonawców - zarys
  4. Mowy o zamówienie publiczne - nowe regulacje
  5. Nowe obowiązki sprawozdawcze i informacyjne zamawiających - informacja Prezesa UZP z art. 81 ustawy, raport z realizacji zamówienia (art. 446), ogłoszenie o wykonaniu umowy.

 

Do pobrania:

Prezentacja ze szkolenia dot. Praktycznych aspektów stosowania ustawy Pzp (PDF, 10.42 MB )