Materiały ze szkolenia on-line pn. „Pierwszy rok nowej ustawy Pzp – analiza postępowań o zamówienie publiczne w trybie podstawowym”, które odbyło się 9 grudnia 2021 r.

 

Program szkolenia:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu, SWZ, zmiana ogłoszenia i zmiana SWZ,
  2. Terminy w postępowaniu,
  3. Poszczególne etapy trybu podstawowego,
  4. Kwalifikacja podmiotowa wykonawców - nowe instytucje w zakresie: podstaw wykluczenia, warunków udziału w postępowaniu, podmiotowych środków dowodowych, w tym oświadczenie z art. 117, podwykonawstwa i podmiotów trzecich,
  5. Negocjacje i oferty dodatkowe - wariant II,
  6. Nowe lub zmodyfikowane instytucje PZP:

-  termin związania ofertą,

-  wadium,

-  nowe przesłanki odrzucenia oferty,

  1. Wybór oferty najkorzystniejszej - standstill,
  2. Obowiązki informacyjne zamawiającego - w tym informacja dla Prezesa UZP art. 81.

 

Do pobrania:

Prezentacja ze szkolenia dot. nowej ustawy Pzp (PDF, 9.51 MB)