Materiały ze szkolenia on-line pn. Jak uniknąć korekty finansowej w projektach współfinansowanych z EFRR w ramach RPO WP 2014-2020 – analiza rozporządzenia ws. warunków obniżania korekt finansowych w oparciu o przykłady najczęściej stwierdzonych nieprawidłowości, które odbyło się 6 października 2021r.

                              

Plan szkolenia

 • Definicja nieprawidłowości
 • Wymogi
 • Wykrywanie nieprawidłowości
 • Instytucje uprawnione do przeprowadzenia kontroli zamówień udzielanych w ramach projektów dofinansowanych ze środków UE
 • Obowiązki informacyjne Instytucji Zarządzającej dotyczące kontroli zamówień publicznych wynikające z prawa zamówień publicznych
 • Nieprawidłowości w czasach COVID-19
 • Ciekawe źródła informacji
 • Ocena nieprawidłowości i postępowanie w przypadku stwierdzenia naruszenia wymogów zamówień publicznych
 • Analiza zapisów rozporządzenia w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień
 • Zasady nakładania korekt finansowych
 • Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości dotyczące zamówień publicznych
 • Przykłady i analiza przypadków
 • Unikanie korekt i dobre praktyki

                                                                                                     

Do pobrania:

Prezentacja ze szkolenia pn. Jak uniknąć korekty finasowej (PDF,1.02 MB )